Şişli Belediyesi, ilçedeki kentsel yenileme çalışmalarının eşgüdümlü̈ olarak sürdürülmesi amacıyla İzzetpasa ve Kuştepe’de kent atölyeleri kuruyor. Atölyelerde, kentsel alan geliştirme ve yerel toplulukların mekânı şekillendirmeye katılım fikrini destekleyen çalışmalar yürütülecek.

Şehirlerde artan yoğunluk, trafik ve açık alan yetersizliği gibi sorunları beraberinde getiriyor. Kentlerin sorunlarına çözüm geliştirebilmek için temel problemlerin çözümlenmesi gerekir. Ulaşım ve ulaşılabilirliğin sağlanabilmesi, yeşil alan ve kamusal alanların artırılması Şişli Belediyesi’nin temel ilkeleri. Ancak bunu yaparken Şişli’yi kentsel ve mahalle ölçeğinde yeni stratejik planlar yaparak tasarlamak gerekiyor. Bunun için İzzetpaşa ve Kuştepe’de kent atölyeleri kuruluyor. Bu atölyelerde:

– Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED) ile yöntemler geliştirilmesi, vatandaşın bilinçlendirilmesine yönelik eğitimlerin, toplantıların, sunumların yapılması planlanıyor.

– Akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla kentlerin geleceği ve sosyal etki tasarımı üzerine ortak eğitim programları düzenlenecek, deneyimler ve çalışmalar paylaşılacak.

– Tasarımcılarla mahallelileri buluşturarak karşılıklı deneyimlerin paylaşıldığı bir ortam yaratılacak.

– Yerel mahalle örgütleri ve Yerel Girişime Destek Platformu ile bilinçlendirme toplantıları yapılarak proje geliştirme süreçlerinde etkin olmaları sağlanacak.

 

KUŞTEPE KENT ATÖLYESİ

Kuştepe’deki atölye, Kuştepelilerin sorunlarının tanımlanması, çözüm önerileri ve beklentileriyle alakalı fikirlerin tartışılması, yaşanabilir Kuştepe’nin inşasıyla ilgili fikirlerin alınmasının kararlaştırıldığı bir çözüm merkezi olacak. Halkla İlişkiler ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordinasyonlu bir şekilde Kuştepe’de yardım alan ailelerin istek ve beklentileriyle alakalı sosyal veriler toplanacak. Hedef, ilkeli bir şekilde zamanın ve diğer etkenlerin etkisinden kurtularak Kuştepe’nin sahip olduklarıyla, yeni bir hayatın başlamasını sağlamak.

 

İZZETPAŞA KENT ATÖLYESİ

Atölyelerde gençler yaşadıkları mekân üzerinde düşünme, hayallerini, taleplerini ifade etme ve Şişli’yi yeniden keşfetme olanağına kavuşacak. Bu amaçla eğitim, toplantı ve sunum gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

 

Şişli Belediyesi İ­zzetpasa Kent Atölyesi

Adres: ­İzzetpasa Mahallesi Yeni Yol Caddesi No: 22/A Şişli

 

Şişli Belediyesi Kuştepe Kent Atölyesi

Adres: Kuştepe Mahallesi Yoncalı Sokak No: 23 Şişli