Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor projesi kapsamında düzenlediği anket sonucunda ülkemizin çöp haritasını çıkarttı. Anketi Şişli Belediyesi’nin de içinde bulunduğu 61 belediye ve 30 belediyeyi temsil eden katı atık birlikleri doldurdu. Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje, bakanlıkların, belediyelerin ve diğer kamu kuruluşlarının ortak çalışmalarını gözeterek büyük ölçekli kompost üretimi hakkında bilgi ve deneyim aktarmayı hedefliyor. Anket sonucunda yayımlanan rapor Türkiye’de çöpe bakışı, kullanım alışkanlıklarını ve belediyelerin atıklara yönelik çalışmalarının ne durumda olduğunu gösteriyor.

Doğa Haberleri Şişli

 Geri dönüşüm tesislerine gönderilen inorganik atıkların, toplanan tüm katı atıklara oranı %20’yi geçmiyor.   Tüm katı atıkların ortalama %5-10’u dönüştürülüyor.  Kompostlaştırma, belediyelerin yalnızca %11’inde ve çöpün düşük bir kısmını komposta dönüştüren pilot projelerle uygulanıyor.  Evlerden çıkan katı atıklardaki organik madde miktarı %50 – 60.

 

ANKET SONUÇLARI

Belediyelerin bir katı atık eylem planı var mı?

%59,4 – Hayır

%40,6 – Evet

Çöpler nasıl toplanıyor?

%43,8 – Taşeron tarafından toplanıyor.

%28,1 – Taşeron da belediye de topluyor.

%28,1 – Belediyenin çöp toplama olanakları var.

 

Dönüştürülebilir atıklar ayrı toplanıyor mu? 

%18, 8 – Hayır

%81,3 – Evet

Dönüştürülebilir atıklar için ayrı toplama noktaları ve kutuları var mı? 

%17,2 – Hayır

%82,8 – Evet

Bu atıklar geri dönüştürülüyor mu? 

%21,9 – Hayır

%78,1 – Evet

Organik atıklar ayrı ayrı toplanıyor mu? 

%89,1 – Hayır

%10,9 – Evet

Park ve bahçelerin atıkları ayrı toplanıyor mu? 

%53,1 – Hayır

%46,9 – Evet

Büyük ticari işletmeler, AVM’ler ve oteller için ayrı bir çöp toplama sistemi var mı?

%35,9 – Evet

%64,1 – Hayır