Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Birleşmiş Milletler’in 20 yılda bir düzenlendiği Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı HABİTAT’ın üçüncüsüne katıldı. İnönü, yaptığı konuşmada “Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan herkesin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebileceği kentler kurmak zorundayız” dedi.

Habitat Hayri İnönü

Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı HABİTAT 17-20 Ekim tarihleri arasında Ekvador’un Kito şehrinde gerçekleşti. HABİTAT III Konferansı’nda sürdürülebilir şehirleşme politikaları, yoksulluk, mültecilik, çevre, sağlıklı kent modelleri konuları ele alındı, yeni gelişen sorunlar değerlendirildi.

“Farklılıklar tehdit değil, zenginliktir”

habitathayriinonu
“Yoksullukla Mücadele Eden Kentler” oturumunda konuşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Şişli’de Müslümanların, Ermenilerin, Musevilerin, Süryanilerin, Rumların, Romanların ve LGBTİ bireylerin bir arada yaşadığına vurgu yaparak “Her inançtan kişinin ibadetini yerine getirmesi hepimiz için çok önemli. Bu nedenle yine Şişli sınırlarındaki her türlü dini ibadethanelerin temizlikten onarımına kadar ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz” dedi.

habitatsisli

Kent politikalarını daha mutlu, daha güvenli bir kent yaratmak için geliştirirken sadece insanları değil, hayvanları da düşündüklerini sözlerine ekleyen İnönü, “Birlikte yaşam kültürünü geliştirmek, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan herkesin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebileceği kentler kurmak zorundayız. Farklılıkları bir tehdit değil, zenginlik olarak kabul ettiğimiz politikalar geliştirdiğimizde daha yaşanır bir dünyada nefes alacağız” şeklinde konuştu.