Şişli Belediyesi Kadın, Çocuk ve Gençlik Merkezi Kuruyor

 

Kadınların iş yaşamına katılımını desteklemek, çocukların ücretsiz eğitim hakkından yararlanmasını sağlamak, sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Şişli Belediyesi Kadın, Çocuk ve Gençlik Merkezi kuruyor.

 

Yazı: Zelal Yalçın / Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi

 

Şişli Belediyesi, kadın, çocuk ve gençlerin güçlendirilmesi için bir adım daha atıyor. Türkiye’de özellikle son yıllarda hükümet politikasıyla birlikte daha da güçlendirilen aile odaklı destek mekanizmalarına alternatif olarak uluslararası standartlara uygun, insan hakları temelli destek merkezi kuruyor. Alanında uzman Canan Güllü, Çiğdem Aydın ve Hülya Gülbahar’ın danışmanlığında kurulacak olan merkez, her bireyin tek ve özel ihtiyaçlarını gören sosyal politikalar üretmeyi amaçlıyor. Bu hedefle kadın, çocuk ve gençlik alanında çalışan uzmanların danışmanlığında vatandaşların bir birey olarak güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacak. Kadın, çocuk ve gençlerle birlikte çalışacak bu merkezin bir önemi de kapsayıcı bir politika benimseyerek yerel yönetimler için örnek – eşitlikçi bir model oluşturmasıdır.

 

Merkezin kadınlar için hedeflerinin başında şunlar yer alıyor:

> Cinsiyet eşitliği temelli çalışmalara öncülük etmek.

> Kadınların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri güvenli bir ortam yaratmak.

> Kadınların sosyalleşebilecekleri ve sosyal ağlarını güçlendirebilecekleri bir alan yaratmak.

> Psikolojik ve sosyal destek sağlamak.

> Kadın ve kız çocuklarının hakları konusunda bilgi ve farkındalıklarını artırmak ve becerilerini güçlendirmek.

> Şiddetin her türlüsüne yönelik çok yönlü koruyucu önleyici hizmet sunmak.

> Toplumsal cinsiyet, kadın ve üreme sağlığı gibi kritik konularda güvenilir bilgi sağlamak.

> İstihdam, kooperatifçilik, girişimcilik, finansal okuryazarlık gibi konularda kadınları ekonomik olarak güçlendirmek.

 

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL MERKEZ

Ülkemizde çocuklar kaliteli ve ücretsiz eğitim, sağlık, spor, kültür sanat hizmetlerine ulaşabilme konusunda zorluklar yaşıyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerde yoksulluk en çok çocukları etkiliyor. Çocuk hakları perspektifiyle çalışmalar yaparak model olması planlanan bu merkezde çocuklar için şu çalışmaların yapılması planlanıyor:

 

> Çocukların kendilerini ilgilendiren konularda yönetimde söz sahibi olmalarını sağlayacak bir danışma kurulu oluşturmak.

> Kız çocuklarının ve gençlerin yerel yönetimlere katılmalarını teşvik etmek.

> Çocukların ve gençlerin yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerini desteklemek.

> Spor, kültür sanat, ekoloji ve felsefe gibi atölye çalışmaları düzenleyerek farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamak.

> Çocukların ve gençlerin temel yaşam becerilerini geliştirebilmeleri için desteklemek.

> Eğitim süreçlerine çok yönlü destek sağlamak.

> Eğitim ve meslek seçimi ile ilgili desteklemek.

> Siber şiddet, flört şiddeti, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ve ayrımcılık gibi konularda gençlerin ve çocukların doğru bilgi ve destek almalarını sağlamak.