Birleşmiş Milletler, yoksulluğu ortadan kaldırmak için 1993’te 17 Ekim’i Dünya Yoksullukla Mücadele Günü ilan etti. Ancak aradan geçen süre boyunca yoksullukla mücadele günü olarak kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2016’ya göre Türkiye’de yoksul sayısı 16 milyon civarında.

Yoksullukla mücadelede Şişli Belediyesi önemli hizmetler sunuyor. Sosyal marketten aşevine kadar bir dizi hizmetle sosyal belediyecilik örneği sergiliyor. Genel olarak mutlak yoksulluk; insan hayatının devamını sağlayacak maddi gelir miktarına sahip olamamaktır. Dünya Bankası’nın Yoksulluk ve Refahın Paylaşımı 2016: Eşitsizliklere Karşı Durmak raporuna göre dünyada 767 milyon kişi aşırı yoksulluk içerisinde. Mutlak yoksulluğu ölçmek için fakirlik çizgisi olarak anılan, para birimiyle ifade edilen miktar esas alınır. Fakirlik çizgisiyle hesaplanan gerçek hane halkı ya da birey geliri karşılaştırılıp hane halkı veya birey geliri fakirlik çizgisinden azsa bu kişiler yoksul; fazla olanlar yoksul olmayanlar olarak değerlendirilir. Yoksullukla mücadelede devlet, sivil toplum örgütleri, kamu kurum kuruluşları ve yerel yönetimler büyük rol oynar. Yerel yönetimlerin sosyal hizmet sunma ve sosyal yardım sağlama konusundaki başarısı, yoksulluk sorununun giderilmesinde oldukça önemlidir. Bu noktada sosyal belediyecilik kavramı önemli bir oluşum. Sosyal belediyecilik, sosyal devletin, vatandaşlarına sunmakla yükümlü olduğu sosyal politika ve faaliyetlere belediyelerin de katılıp yerel düzeyde birtakım sosyal yardım ve hizmetleri yapmasını ifade eder.

Şişli Belediyesi; sosyal hizmet odaklı bir belediye olarak sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisindeki muhtaç, çocuk, kadın yaşlı, kimsesiz, engelli kişiler, mülteciler, doğal afet sonucu zarar görmüş bireyler, gazi ve şehit ailelerine yönelik koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda; sosyal yardım talebinde bulunan ve yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişi ve ailelere yönelik sunulan hizmetler şunlar:

  1. Ayni ve nakdi yardım hizmeti

Bu kapsamda bir yıl içerisinde bin 927 müracaat yapıldı.

712 aileye 2 bin 551 gıda paketi (ayni yardım) verildi.

677 aileye nakdi yardım yapıldı.

295 asker ailesine yardım edildi.

2 bin 980 aileye sosyal market üzerinden eşya ve kıyafet yardımı yapıldı.

 

  1. Engelli ve yaşlılara sıcak yemek hizmeti

Her gün 138 aileye günlük 370 öğün sıcak yemek çıkarılıyor.

Vefat eden kişilerin aileler inin talebi doğrultusunda da taziye yemeği veriliyor.

  1. Kadının iş ve sosyal hayatına katılımını artırmak için ücretli / ücretsiz çocuk gündüz bakım evi hizmeti

Altı kreşte 480 çocuğa hizmet veriliyor.

  1. Sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde bulunan ailelerin, öğrenimine devam eden çocuklarının akademik başarılarını desteklemek adına üç etüt merkezi açıldı.

675 çocuğa hizmet veriliyor.

  1. İşverenlerin emek gücü ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi eşleştirme çalışmaları protokol dahilinde İŞKUR üzerinden düzenleniyor.

Toplam 2 bin 585 kişinin İŞKUR kaydı yapıldı, 510 kişi işe yerleştirildi.

  1. Bireylerin, katılımcı, üretken ve kendine yetebilir hale gelmesi amacıyla toplum merkezlerinde eğitimler, faaliyetler, seminerler ve kurslarla önleyici, eğitici, geliştirici rehberlik hizmeti veriliyor.

Bu kapsamda dokuz toplum merkezi hizmet veriyor.

  1. Mültecilere yönelik sivil toplum örgütleri ve kamu kurum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak danışmanlık ve yönlendirme hizmeti veriliyor.
  2. Yapılan protokol çerçevesinde Mor Çatı ve T.C. Şişli Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakımevine destek veriliyor.
  3. Sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde olan, muhtaç, çocuk, kadın yaşlı, kimsesiz, engelli kişiler, mülteci bireyler, gazi ve şehit ailelerine yönelik koruyucu, ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor.

101 kişiye danışmanlık hizmeti veriliyor.

Gelecek süreçte hedeflenen çalışmalar

– Yaşlı ve engelli bireyler ve aileleri için evde bakım hizmeti

– Ayni yardımlar için halk-kart sistemine geçiş

– Ücretli-ücretsiz gündüz bakım evinin sayısının artırılması

– İstihdama katkı sağlamak amacıyla toplum merkezlerimiz bünyesinde hasta ve yaşlı özbakımı destek elemanı eğitimi, hasta kabul, aşçılık ve pastacılık eğitimlerinin verilmesi