New York Üniversitesi’ndeki çalışmaya göre, anaokulu öğrencilerinin günde
birkaç saatten fazla televizyon seyretmesi, okula başlamak için sahip
olmaları gereken becerilerin daha az gelişmesine yol açabiliyor. Çalışma
kapsamında 807 anaokulu öğrencisinin günde kaç saat televizyon seyrettiği
öğrenildi. Ardından çocuklar, okula hazır olmak için gerekli kabul edilen kısa
süreli bellek, bilişsel esneklik, temel sosyal ve duygusal yetkinlikler, matematik,
harf ve kelime becerileri açısından değerlendirildi. Çocukların televizyon
seyrettikleri saatler artıkça, okula hazır olmaları için gereken becerilerin
çoğu da o kadar az gelişti. Tek istisna harf ve kelime becerileriydi. Araştırmacılara
göre, eğitici televizyon programları, okuryazarlığı geliştirebiliyor. Amerikan Pediatri Akademisi, 2 – 5 yaş arası çocukların günde bir saatten fazla televizyon seyretmemesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar çocuğunuzla birlikte televizyon seyrederken sohbet etmenizi öneriyor. Programlardaki şiddet unsurları, reklamlar, gerçekler ve kurgular hakkında konuşabilir; çocuğunuzun doğruyla yanlışı ve gerçekle gerçekolmayanı ayırt etmesine yardımcı olabilirsiniz.