Köklü mirasıyla Tatavla’nın Kurtuluş’a evrilme sürecini anlatan 70TK projesi sayesinde ortaya çıkartılan belgeler, 22 Eylül – 1 Ekim arasında Kurtuluş Rum İlkokulu’nda sergilenecek.

Tatavla’nın mimari ve soyut olmayan kültürel mirasının belgelenmesi için Türkiye’den Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD), Paros Dergisi ve Özyeğin Üniversitesi’nden temsilcilerin ortaklığında, Şişli Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen 70TK projesi devam ediyor. Projenin çıktıları, 22 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Kurtuluş Rum İlkokulu’nda sergilenecek. Aynı zamanda sözlü tarih görüşmeleri ve mimari belgeleme çalışmaları da web sitesi aracılığıyla paylaşılacak.

 

Projenin adında bulunan 70TK, Kurtuluş’tan geçen otobüs hattının kodu. 70TK, semtin Tatavla’dan Kurtuluş’a evrilişinin yolculuğunu temsil etmekte. Proje, yeniden şekillenen Tatavla’nın kültürel mirasını koruma altına almak, geçmişinden kalan izlerini aktarmak amacını taşıyor. İstanbul’un kentsel dönüşüm politikalarından, tarihi ve çokkültürlü semtlerinden biri olan Kurtuluş da etkileniyor. Demografik değişikliklerle birlikte semtin kültürü değişiyor. 70TK, semtteki tarihi ve kültürel miras değeri taşıyan yapıları korumak amacıyla belgelemeyi hedefliyor. Yapıların 2016-2017’deki durumları Pervititch ve diğer haritalarla karşılaştırılarak ortaya konuldu. Böylece semtin mimari anlamda bir haritası da ortaya çıkarıldı. Mimarinin özgün unsurları belgelenerek önümüzdeki dönemdeki restorasyonlarda yol gösterici olması amaçlanıyor. Bunun yanında semtin geçmişten gelen kültürel birikiminin de mimariden bağımsız olmadığından hareketle semtte uzun bir dönem yaşamış veya yaşamakta olan kişilerle sosyal belleği ortaya koymak ve canlandırmak amaçlısözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirildi.

 

KÜLTÜREL MIRAS KORUMA ALTINDA

Geçtiğimiz yıl haziran ayında düzenlenen Sözlü Tarih ve Mimari Haritalandırma

Çalışmaları başlangıç atölyesinde 24 genç bir araya geldi. Araştırmacı yazar

Orhan Türker Tatavla’nın Tarihi, Doç. Dr. İlay Romain Örs Kent Siyaseti ve Tatavla,

araştırmacı yazar Bülent Yentürk Öyküleri ile Tatavla, Hüseyin Irmak Tatavla’dan

Kurtuluş’a başlıklı sunumlarıyla atölyede yer aldı. Semtin dönüşümüne dair sözlü tarih görüşmesi gerçekleştirildi. 1990’lı yıllarda çekilmiş fotoğraflarla karşılaştırılarak 150’ye yakın binanın yok olduğu ya da mimari özelliklerinin uygunsuz şekilde restore edilerek değiştirildiği tespit edildi.

70TK, Robert Bosch Stiftung ve MitOst e.V. tarafından yürütülen Actors of Urban Change programının da parçası.

 

Projenin Destekçileri

  • Actors of Urban Change
  • Açık Toplum Vakfı
  • Şişli Belediyesi
  • Aya Tanaş Aya Dimitri Aya Lefter
  • Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı
  • Beyoğlu Merkez Rum Kız Mektebi Vakfı