İstanbul’un en eski meslek okulu Şişli Endüstri Meslek Lisesi ve Şişli Belediyesi binasının, üçte birinin içinde bulunduğu arazi, ranta kurban gidiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şişli Belediyesi’ni devre dışı bırakarak, en yükseği 37 katlı 4 gökdelene imar izni verdi. Şişli Belediyesi, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları, Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve velilerinin direnişine rağmen proje hayata geçirildi.

Şişli, Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki toplam 65 dönümlük alana, Taş Yapı firması tarafından, 531 bin 306 metrekarelik inşaat yapımına başlandı. Şişli Belediyesi yetkilileri ve uzmanlar, projenin kamu yararına aykırı olduğunu, yapılaşmayı yoğunlaştıracağını ve İstanbul trafiğini olumsuz etkileyeceğini söyleyerek projeye itiraz ediyor.

sisli2

Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu alan, azınlık vakıflarına ait malların iadesine ilişkin kararnameyle Bulgar Ortodoks Eksarhlığı Vakfı’na geri verilmiş, Eksarhlık da yüzde 50 kat karşılığı Taş Yapı ile anlaşmıştı. Arazinin imar planı, bir gecede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, “sınırsız kat izni, emsal 3” olarak değiştirilmiş.

Mimarlar Odası ve Şehir Bölge Plancıları Odası İstanbul şubelerinin açtığı davalarla plan iptal edilmişti. Ancak bakanlık tarafından, 2014 yılında yeniden hazırlanan planla, Eksarhlığın 59 bin metrekarelik arazisinin 36 bin metrekaresine imar izni verildi. Alana otel, AVM, mağaza ve rezidans yapma hakkı tanınarak, okul alanı yüzde 70 azaltıldı.

 

ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NİN ÜÇTE BİRİ DİNİ TESİS ALANINA ALINDI

Şişli Belediyesi Hizmet Binası’nın mülkiyeti, belediyeye ait  olduğu halde, bakanlığın tasarrufuyla Özel Proje Alanı Planı içine sokuldu. Binanın üçte biri “Dini Tesis Alanı”na alındı ve cami alanı olarak belirlendi. Şişli Belediyesi’nin bu konudaki itirazları hukuken halen çözümlenemedi. 

BAKANLIK, BELEDİYEYİ DEVRE DIŞI BIRAKTI

Planlar, bakanlık tarafından askıya çıkarıldıktan sonra, proje alanının tapusunun yarısının, Taş Yapı’ya devredildiği ortaya çıktı.

Özel proje alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Estetik Kurulu’nun 2015 tarihli raporuyla da onaylandı. İnşaat ruhsat işlemleri ise 644 No’lu Kanun Hükmünde Kararnameyle, Şişli Belediyesi devre dışı bırakılarak bakanlıkça yapıldı. Şişli Belediyesi, plana ilişkin itirazlarını defalarca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletti. Ayrıca projenin bölgede yoğunluğu arttıracağından, kamu yararına aykırı olduğundan ve mülkiyet sorunları yaşandığından, hukuki yollara başvurarak toplam 16 dava açtı. Okul alanının yüzde 70 oranında kaldırılarak, sosyal alanların azaltılması da belediyenin itirazlarından biri.

screen-shot-2016-12-04-at-17-04-15

YEŞİL ALAN ŞİMDİ HAFRİYAT

Bilirkişi raporları belediye lehine sonuçlansa da, mahkeme bugüne kadar yürütmeyi durdurma kararı vermedi. Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları’nın, planın iptali için başlattığı davalarda ise şu ana kadar olumlu sonuç alınamadı. Ayrıca, projeye komşu olan Türkiye Hastanesi ve parseli, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca tescilli bir yer. İnşaatın, 2. No’lu Anıtlar Kurulu’ndan izin almadan fiziki bir çalışma başlattığı da ortaya çıktı.

Şişli gibi yeşili az bir ilçede, inşaat sırasında 200’e yakın yetişmiş ağaç da yerinden söküldü. Bakanlık tarafından sunulan projede yeşil alan olarak gözüken yerler ise hafriyat alanına dönüştürüldü. Belediye bunu ve iksa ruhsatına esas bir projenin tarafına sunulmadığı gerekçesiyle, 24 Kasım 2016 tarihinde inşaatı durdurdu.  Ancak 25 Kasım tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen yazıda, imara ilişkin her türlü işlem yetkisinin bakanlığa ait olduğu belirtilip, inşaat faaliyetinin durdurulma işleminin kaldırılması istendi.

screen-shot-2016-12-04-at-17-03-47

PROJEDE NELER OLACAK?

– 470 daireli rezidans

– Kat sayısı 32 ile 37 arasında değişen 4 gökdelen

– 240 odalı otel

– Alışveriş merkezi, spor salonu, konferans salonu ve otopark

Taş Yapı: Hiçbir Sıkıntımız Yok

Taş Yapı ve Bulgar Eksharlığı yetkilisi Nedim Hattap; “Söylenenlerin hiçbir aslı yok. Buranın projesi var, ruhsatı var. İnşaat durdurulmadı. Bizim ruhsatımız da var, her şeyimiz var. Hiçbir sıkıntımız yok. Belediyeye de bu konuyla ilgili daha önce bilgi verdik. Belgeyle onlara bildirdik.” diye açıklama yaptı. Nedim Hattap’ın inşaat durdurulmadı demesine rağmen, Şişli Belediyesi Zabıta ekipleri inşaatı 24 Kasım saat 13.30 itibarıyla durdurdu.

sislieml

MEZUNLAR ve VELİLER TEPKİLİ

Şişli Endüstri Meslek Lisesi, projenin hayata geçirilmesiyle 1958’den beri eğitim verdiği alanı kaybedecek. Lisenin mezunlarının, öğrencilerinin ve velilerinin, plan ortaya çıktığı günden beri sürdürdükleri direniş de devam ediyor. İdare Mahkemesi’ne planın iptali için dava açan Şişli Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ercan Bodur şunları söyledi:

“Arazi 59 bin metrekare, okulun kapladığı alan 40 bin metrekare. İlk etapta bizi oradan tamamen atıyorlardı, alışveriş merkezi olacaktı. Direnmemiz sonucunda 17 dönümü bize verdiler. Okulun orada kalmasını sağladık ancak yeni yapılacak okul da temsili, ruhsuz olacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ve Milli Eğitim Bakanlığı’na dava açtık. Vakıflara açtığımız davada, okul arazisinin tapusunun vakfa iadesinin iptalini istiyoruz. Veliler de çok tepkili, bizimle aynı fikirdeler ama en azından okulumuzu kurtardık.”

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu proje ile ilgili şunları söylüyor: “Burada bulunan okul planlama açısından eğitim hizmeti veriyordu, yurttaşlar bu kamu hizmetine kolayca ulaşabiliyordu. Bu hizmetin kesintiye uğratılmasına bir neden yoktu. Burada esas yapılması gereken buradaki eğitim hizmetinin devamını sağlamak olmalıydı. Kamu alanından rant projeleriyle kazanç sağlamak hedefleniyor.”

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu proje ile ilgili şunları söylüyor: “Burada bulunan okul planlama açısından eğitim hizmeti veriyordu, yurttaşlar bu kamu hizmetine kolayca ulaşabiliyordu. Bu hizmetin kesintiye uğratılmasına bir neden yoktu. Burada esas yapılması gereken buradaki eğitim hizmetinin devamını sağlamak olmalıydı. Kamu alanından rant projeleriyle kazanç sağlamak hedefleniyor.”

screen-shot-2016-12-04-at-17-06-06

KAMU ALANINDAN RANT PROJELERİYLE KAZANÇ SAĞLAMAK HEDEFLENİYOR

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu proje ile ilgili şunları söylüyor: “Burada bulunan okul planlama açısından eğitim hizmeti veriyordu, yurttaşlar bu kamu hizmetine kolayca ulaşabiliyordu. Bu hizmetin kesintiye uğratılmasına bir neden yoktu. Burada esas yapılması gereken buradaki eğitim hizmetinin devamını sağlamak olmalıydı. Kamu alanından rant projeleriyle kazanç sağlamak hedefleniyor.”

hayriinonuyazilari

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü:
ŞİŞLİ HALKININ YAŞAM ALANINA SAHİP ÇIKIYORUZ

Şişli’nin yaşam alanına sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Kanunlarla Şişli Belediyesi devre dışı bırakıldı. Hizmet binamızın hemen yanındaki inşaat projesiyle ilgili, söz konusu şirket iksa ruhsatına esas herhangi bir proje tarafımıza sunmadı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bize gönderilen projede, yeşil alan olarak gözüken yerler hafriyat alanına dönüştürüldü. Ayrıca inşaat, Şişli Motor Meslek Lisesi duvarına kadar geldi. İçeride öğrenim devam ederken, binanın temeli riskli hale getiriliyor. Bu öğrencilerin can güvenliği açısından büyük bir risk. Bu inşaat için özel proje alanı diyorlar. Bu projenin neyi özel, neresi özel?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar şöyle dedi:

“Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yaklaşık 5 bin öğrenci ve 250 kişilik öğretmen kadrosuyla tarihi Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kadar giden Türkiye’nin en köklü ve önemli meslek liselerinden biridir. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ayrıcalıklı imar planıyla lise arazisi üzerinde ticaret ve konut fonksiyonuyla, AVM ve rezidans gibi kullanımlara yönelik yüksek yoğunlukta bir yapılaşma getirilmek istenmektedir. İçerisinde yer alan atölyeler, sosyal tesisler ve idari birimlerle birlikte bir bütün olan bu eğitim alanının ortadan kaldırılması, parçalanması veya merkezi konumundan uzaklaştırılarak taşınması işlevini büyük ölçüde kaybetmesine yol açarak kamu yararına açıkça aykırı bir durum teşkil edecektir. Ayrıca lise arazisi üzerinde yeni bir gökdelen yükselmesi, zaten oldukça yoğun olan bölgenin ulaşım yükünü arttıracak, kentsel donatılar anlamında yetersizlikleri olan bölge için nüfus artışıyla birlikte yeni sorunları da beraberinde getirecektir. Söz konusu işlemler tarafımızca yargıya taşınmıştır ve dava süreci devam etmektedir. Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin kullanımına eğitim amacıyla devam edilmesi kamu yararı için son derece önemlidir.”

 

PROJE HANGİ SORUNLARI GETİRECEK?

– Projenin tamamlanmasıyla bölgede 20 bin kişilik ek bir nüfus yükü oluşacak.

– 220 bin kişinin günlük su tüketimi ortalama 4 milyon 350 bin litre. Şişli’nin  altyapısında ciddi sıkıntılar meydana gelecek.

– Adalet Sarayı, hastaneler, kongre merkezi gibi insan ve araç yoğunluğunun olduğu bir alanda, büyük bir trafik yükü yaratacak.

– Trafik sorunu İstanbul genelini etkileyecek kadar büyük olacak.

– Özellikle Boğaz’dan görünen İstanbul silueti bozulacak.