Bir yakınımızı kaybettiğimizde ilk olarak nereye başvuracağımız, nereden yardım isteyeceğimiz ya da neler yapabileceğimiz konusunda karışıklık yaşayabiliyoruz. Bu türden üzücü bir olay gerçekleştiğinde izlenmesi gereken bazı zorunlu prosedürler var. Vatandaşlarımızı defin sürecinde doğru yönlendirmek için yapılması gerekenleri adım adım derledik…

İstanbul Defin İşlemleri

CENAZE DEFİN İŞLEMLERİNDE CENAZE YAKINI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

1- Cenaze ölüm yerinden kaldırılmamalıdır.

2- Cenaze yakını defin ruhsatı, ölüm belgesi almak için müracaat eder. Müracaat:

  • Cenazenin kimlik belgesi (nüfus kâğıdı, pasaportu, sürücü belgesi gibi) varsa ve ölüm normalse adı geçen belgelerle ve yine varsa ölümden önceki hastalığına ilişkin raporlarıyla birlikte Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne;
  • Cenazenin kimlik belgesi yoksa ve ölüm normal değilse (trafik kazası, cinayet, yangın, boğulma, zehirlenme vs) Cumhuriyet Savcılığı Adli Tabiplik birimine ve/veya en yakın polis merkezine yapılır.

3- Ölüm belgesi alındıktan sonra mezar yeri (varsa mezar tapusuyla birlikte) ve il dışına nakil için Mezarlıklar Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

4- 17.00 – 24.00 saatleri arasında oluşacak normal ölümlerde ölüm belgesi almak için Şişli Belediyesi santralinden yardım talep edilebilir. Ölüm belgesi alındıktan sonra cenaze gasilhaneye veya herhangi bir morga kaldırılabilir. Saat 24.00’ten sonraki normal ölümlerde cenaze muayenesi sabah mesaisini müteakip yapılır.

CENAZE HİZMETLERİ

Şişli ilçesi dahilinde yeni vefat edenlerin defin işlemi için ölüm yerinde muayene yapılmakta, sonrasında ölümü doğal (normal) kabul edilenlere ölüm belgesi düzenlenmektedir. Doğal ölümün önemli iki kriteri ölüm sebebinin bilinmesi; teşhis, tespit edilmesi ve/veya ölenin kimlik bilgilerini içeren resmi belgenin varlığıdır. Tabip tarafından ölüm belgesi düzenlendiğinde vefat edene ait resmi kimlik belgesi alınarak, nüfustan düşülmesi için tanzim edilen mernis ölüm tutanağıyla birlikte yasal süreç içerisinde, İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilmektedir. Ölümü şüpheli bulunanlar ise Adli Tabiplik birimine sevk edilmektedir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILANLAR

1- Ölüm belgesi ve varsa mezar tapusuyla kendisine yapılan müracaatı alan Mezarlıklar Müdürlüğü, yapılacak iş ve işlemlerde cenaze sahibini yönlendirir.

2- Mezar yerini tayin eder.

3- Cenaze aracı tahsis eder, imam görevlendirir (şehir dışına cenaze nakli ücretlidir).

4- Görevlendirilen imamla tahsis edilen araç cenazeyi ölüm yerinden alarak gasilhaneye götürür.

5- Gasilhanede cenaze yıkanır, kefenlenir ve gerekirse ilaçlanır. Mezar tahtası hazırlanır.

6- Mezar tahtasıyla yıkanan, kefenlenen cenaze, görevli imam eşliğinde cenaze aracıyla gasilhaneden camiye, oradan defnedilecek mezarlığa kadar götürülerek defin işlemi tamamlanır.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER

1- Müracaat üzerine cenaze, belediye tabibince ölümün meydana geldiği yerde muayene edilir.

2- Ölüm normalse üç nüsha ölüm belgesi düzenlenir. Bir nüshası defin ruhsatı olarak ya müracaat edene ya cenaze yakınına ya da sahibine verilir.

3- Cenazenin nüfus cüzdanı İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere alınır.

4- Mernis ölüm tutanağı düzenlenir; müracaat edenin ya cenaze yakınının ya da sahibinin imzası alınır.

5- Cenazenin Mezarlıklar Müdürlüğü’nce yapılacak işlemlerine yardımcı olmak, refakat etmek üzere gerekirse cenaze ve defin işçisi görevlendirilir.

6- Şişli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri tarafından yemek, taziye çadırı, ulaşım konusunda destek verilmektedir.