Bozlu Art Project Nişantaşı, çalışmalarını değişim, dönüşüm, ret ve kabul metaforları üzerinden sürdüren Evren Erol’un “Aklın Yarat(t)ıkları” başlıklı üçüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Evren Erol, Aklın Yarat(t)ıkları sergisinde geçmişle gelecek arasında düğümlenmiş günümüz toplumlarında, bireyin bilinçaltında yaşadığı sevginin, şiddetin kaynağını, teslimiyet ve direnme kavramları üzerinden sorguluyor. Sergi, 6 Aralık – 21 Ocak tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor.

Evren Erol Şişli