Şişli İnsanlığa Kucak Açıyor!

Mülteci Merkezi Şişli

Şişli Belediyesi, mültecilerin sorunlarıyla ilgilenmek, içinde bulundukları koşulları göz önünde bulundurarak onlara danışmanlık ve destek sağlamak amacıyla Mülteci Danışma ve Destek Merkezi’ni açtı. Mültecilerin barınma, sağlık, eğitim haklarına erişimleri desteklemek amacıyla çalışmalar yapan Şişli Belediyesi, açılan merkezle Şişli ilçe sınırları içinde yaşayan yaklaşık 10 bin Suriyeli mültecinin yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Ücretsiz olarak faaliyet gösteren merkezde doktor, avukat ve sosyal hizmet uzmanı bulunuyor. Mültecilerin sağlık kontrolleri merkezdeki doktorlar tarafından yapılacak ancak hastalığa yönelik tedavi uygulanmıyor. Merkezde ayrıca mültecilere Türkçe Dil Eğitimi de verilecek. Mülteci Danışma ve Destek Merkezi’nin hizmet giderleri Fransa Hükümeti’nden alınan hibeyle Göçmen Dayanışma Derneği tarafından karşılanıyor. Mültecilere psikososyal destek veren merkezde bir yılda bin 500 mültecinin hizmet alması hedefleniyor.

multecidayanismasisli

Mülteci Danışma ve Destek Merkezi Adresi: Rumeli Cad. Efe Sok. Gözüm Apt. No:2 D:2 Osmanbey/ Şişli