screen-shot-2016-11-14-at-00-40-03

Günümüzde tiroid nodülleri sık saptanan ve hastaların doktora başvurmasına neden olan sağlık problemleri arasında yer alıyor. Boynun ön tarafında bulunan tiroid bezinin içinde oluşan kıvam olarak farklı oval veya yuvarlak alanlar tiroid nodülü olarak tanımlanıyor. Bu nodüller milimetrik boyutlarda olabildiği gibi, dışarıdan gözle görülebilen ve elle muayenede saptanabilen boyutlarda da olabiliyor. Ancak boyun muayenesiyle tiroid hastalarının yüzde beşinde nodül saptanırken, tıptaki gelişmelere paralel olarak ultrasonogra , doppler ultrasonogra , bilgisayarlı tomogra , magnetik resonans (MR) gibi görüntüleme yöntemle- riyle ise hastaların yüzde 50’sinden fazlasında nodül saptanabiliyor.

Tiroid Nodülü Analizi

Tiroid Nodülü Analizi

Tiroid Nodüllerinin Çoğu İyi Huylu

Nodülü olan hastaların büyük bölümünde nodülün kanser olma korkusu var. Bu da hastalarda “Her tiroid nodülü ameliyat edilmeli mi?” sorusunu akla getiriyor. Tiroid nodüllerinin büyük çoğu iyi huylu olsa da, nodüllerin yüzde 5 ya da 10’luk bir bölümü tiroid kanserlerini oluşturuyor. Bu nedenle her tiroid nodülünde ameliyat gerekmiyor.

doktortavsiyesisisli

Nodüle Biyopsi

Bir tiroid nodülü nasıl saptanmış olursa olsun, önce tiroid fonksiyonu ultrasonogra ile ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Ultrasonogra görüntü özelliklerine göre belirli büyüklükteki nodüllere iğne biyopsisi (ince iğne aspirasyon biyopsisi) yapılıyor. Biyopsi basit bir işlem olup, hastaların günlük yaşamı ve iş hayatını engellemiyor. Tiroid nodüllerinin bu değerlendirmeleri ile ameliyat gerekebilecek tiroid nodüllerini belirlemek mümkün.

Tiroid Kanserinde Ameliyat Kesin Çözüm

Tiroid nodüllerinin az bir bölümünde tiroid kanseri ve diğer nedenlerle tiroid ameliyatları gerekiyor. Günümüzde gerekli olduğunda ameliyat, tiroid hastalığını kesin olarak tedavi edebilen etkili tedavi seçeneği. Zamanında tanı koyulan tiroid kanserlerinde tam şifa sağlamak mümkün. Yani ameliyat tiroid kanseri tedavisinin en önemli ayağı.