Türkiye’de diğer vatandaşlara göre dezavantajlı durumda olan LGBTİ bireyler toplum tarafından dışlanıyor, ayrımcılığa ve şiddete maruz kalıyor. Öyle ki, birçoğunun can güvenliği tehlikede. Yaşam alanlarındaki saygı, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde LGBTİ bireylerin haklarını güvence altına almak isteyen Şişli Belediyesi, Hollanda’nın öncülüğünde başlatılan Gökkuşağı Şehirleri Ağı’na (Rainbow Cities Network) üye oldu. İslam ülkeleri arasında Rainbow’a üye ilk be- lediye olan Şişli Belediyesi, LGBTİ bireylere yönelik politikalar geliştirmek için çalışıyor. Gökkuşağı Şehirleri Ağı’nda 16 farklı ülke ve 42 kentin belediyeleri bulunuyor.

Rainbow Şişli

Ağın üyeleri;

  • Aktif bir LGBTİ politikası geliştirmek,
  • Yerel politika konuları içinde LGBTİ bireylerinin yer almasını sağlamak,
  • Gökkuşağı Şehirleri Ağı’nda temsil edilmek üzere belediye tarafından bir veya iki LGBTİ bireyinin atanmasını sağlamak,
  • Yıllık olarak yapılan değişimler ve LGBTİ bireylerine yönelik yapılan çalışmalarını gösteren bir tablo oluşturmakla yükümlü.
Rainbow flag
Rainbow flag