Eşitlik Evde Başlıyor!

90

Yaşamı üreten ve aynı zamanda yaşamsal olarak vazgeçilmez olan kadının emeği su, hava, güneş gibi “bedava” olarak görülüyor. Kadınlar emeklerinin yok sayılmasından, hak ettikleri karşılığı görememekten şikayetçi. Oysa kadınların görünmeyen emeği aile yaşamının sürdürülebilirliğini sağlıyor. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi ve Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Yılgör’ün yaptığı araştırma kadınların
şikayetlerini doğruluyor: Kadının emeği görünmüyor!

Araştırmadan çıkan çarpıcı rakamlar şöyle: Türkiye’de çalışan kadın oranı yüzde 26,7.
0-3 yaş arasında çocuğu olan çalışan kadınlarınn oranı yüzde 17, 3-5 yaş arasında çocuğu olan çalışan kadınların oranı yüzde 21. Toplam kadın emeğinin yüzde 47’sini ücretsiz ev
içi hizmet oluşturuyor. Türkiye’deki toplam emeğin 7 saat 39 dakikası ücretsiz ev içi hizmete ayrılıyor. Kadınlar ücretsiz ev içi hizmete erkeklere oranla günde 4 kat fazla zaman ayırıyor. Türkiye’de çalışan kadınlar hane halkına ve ev bakımına 4 saat 3 dakika zaman ayırırken, erkek çalışanlar yalnızca 43 dakika ayırıyor. Türkiye’deki toplam emeğin yüzde 55’ini kadın, yüzde 45’ini erkekemeği oluşturuyor. Toplam emeğin yüzde 47’sini kadınların ücretsiz emeği oluştururken, yalnızca yüzde 11’lik kısmı erkeklere ait. Dünyadaki toplam emeğin yüzde 52’sini kadın emeği oluşturuyor. Bu oran Türkiye’de yüzde 55,21.