Şişli’yi Şişli yapan en önemli unsur kuşkusuz Şişlililer… Yaşlısı, genci, esnafı, sanatçısı
Şişli hakkında ne düşünüyor? Halkın gazetesi olarak Şişlililere beklentilerini,
beğendikleri hizmetleri ve isteklerini sorduk… Söz Şişlililerde: