Şişli Belediyesi Sivil Toplumla El Ele!

131

Şişli, yerel yönetimlerle sivil toplum iş birliğinin en güzel örneklerine ev sahipliği yapıyor. Şişli Belediyesi, 7’den 70’e toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sivil toplum örgütlerinin karar alma mekanizmalarına katılımlarını destekliyor. Katılımcı demokrasi Şişli’de hayat buluyor.

Belediye Kanunu’nun 13. maddesinin Hemşerilik Hukuku başlığı, belediye sınırları içerisinde yaşayanlara yönetime katılma ve bilgilenme hakkı, yerel yönetimlere de bunu sağlama yükümlülüğü verir. Belediye için sivil toplumun desteklenmesi, aslında bölgesel refahın artışı ve yerelde katılım kültürünün, dayanışmanın yaygınlaşmasını sağlayacak en büyük yatırım. Ancak yerel yöneticiler konuya bu perspektife yaklaşmadıklarında ve sivil toplumu bir iş birlikçi değil de kendilerine bağımlı bir yapı olarak gördüklerinde kamu sivil toplum iş birliğinin getireceği faydalardan da yararlanma şansını kaçırmış oluyorlar.

Şişli Belediyesi yükümlülüklerinin, kamu sivil toplum diyaloğunun ve ortaklıklarının getireceği fayda- ların bilincinde olarak Şişli’deki dernek, vakıf ve inisiyatiflerle kadın, çocuk, yaşlı, engelli, azınlık, mülteci, LGBTİ, çevre, Roman, genç vb. temalarında çalışmalar yürütüyor; birçok yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütü ile ortaklıklar geliştiriyor. Ulaşım, etkinlik alanı temini, duyuru ve uzman desteği başta olmak üzere Şişli’nin daha demokratik, daha eşit, birlikte yaşam kültürünü destekleyen bir yer olabilmesini sağlamak için yapılan işlerde kamu-sivil toplum ortaklığını sağlamak, sadece destekleyen değil, birlikte değer üreten bir boyutta iş birlikleri kurmak Şişli Belediyesi’nin temel hedefi…

Sivil toplum örgütleri, 2014 yerel seçimleri sonrası Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü başkanlığında hazırlanan stratejik plan süreci başta olmak üzere tüm süreçlere katılmış; Toplumsal Eşitlik Birimi’nin yaptığı tematik yuvarlak masalarla da güncel ihtiyaç ve talepleriyle bunlara yönelik çözüm önerilerini Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda yer alması için sunmuşlardır. Planlama süreci dışında üretilen birçok projede de, sivil toplum ve üniversite temsilcileriyle izleme/danışma kurulları oluşturularak, projenin sosyal faydasının objektif bir şekilde değerlendirilmesi, sivil toplum ve akademinin deneyimlerinden yararlanılması amaçlanıyor.