Tiroit ameliyatlarında boyunda kesik açılması sonucunda kalan yara izinden hastalar genelde şikâyetçi olur. Türkiye’de yeni uygulanan ağız içinden endoskopik tiroit ameliyatı yöntemiyle boyunda kesik açılmıyor, yara izi de kalmıyor. Bu yöntem İstanbul’da ilk kez Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulandı. Ameliyatla ilgili merak edilenleri Doç. Dr. Mehmet Uludağ anlattı.

İstanbul’da ilk defa ağız içinden endoskopik tiroit ameliyatını Şişli Etfal Has- tanesi’nde yaptınız. Nasıl bir yöntem bu?

Bugüne kadar tiroit için değişik endos- kopik ameliyat yöntemleri denendi. Bunlarda ya boyundaki yara küçültülmeye çalışıldı ya da yara, boyundan koltuk altına göğüs ön duvarına taşınarak endoskopik yöntemler uygulandı. Bu yöntemlerde boyunda veya vücudun diğer alanlarında yara izi bulunuyor. Ancak yeni uyguladığımız yöntemde alt dudak içinden girilen bir adet 10 mm, iki adet beş mm kanüller yoluyla tiroit bölgesine ulaşarak kamera görüntüsü altında endoskopik teknik uygulanıyor. Bu yöntemde hastanın görünür yara izi bulunmuyor ve ağız içindeki yara kolayca iz bırakmadan iyileşebiliyor. Bundaki amaç hastanın ameliyat bölgesine ulaşmak için seçilen yolun daha az travmatik olması, yara izinin az olması veya olmaması.

Bu tür yeni tip operasyonun estetik açıdan daha güzel gözüktüğü, bedende iz bırakmadığı ortada. Peki insan sağlığı açısından ve operasyonun tedaviye etkisi bakımından yenilikler nelerdir bu yeni teknikte?

Bizim için en önemli olan unsur hasta güvenliği. Bu teknik hasta açısından güvenlidir. Bu ameliyat boyundaki yara izini ortadan kaldırıyor. İçeride tiroit bölgesinde açık ameliyatta yapılan ameliyat uygulanıyor. Fakat endoskopi görüntüyü daha büyüterek gösterdiği için bizim ameliyatlarda korumamız gereken paratiroit bezleri ve ses teli sinirinin daha net görülebilmesine olanak sağlıyor.

Herkes bu ameliyatı yaptırabilir mi? Hangi kriterlere göre hastalara bu ameliyatı uyguluyorsunuz?
Bu tekniği tüm ameliyatlarda uygulayamıyoruz. Tiroidi çok büyük olan, tiroidi göğüs içine inen, daha önce ameliyat olmuş hastalar, tiroit nodülü dört cm’den büyük olan hastalar, Graves vakası yaşayanlar, tiroit kanseri nedeniyle ameliyat edilecek hastanın kanserli nodülünün iki cm’den büyük olduğu vakalarda bu ameliyatı uygulayamıyoruz.

Ameliyat ne kadar sürüyor?

Hastaya göre değişmekle birlikte hastanın ameliyat masasındaki hazırlığı sonrası ameliyatın süresi 1-3 saat arasında değişebiliyor.

İstanbul’da ilk defa Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulunan ağız içinden endoskopik tiroit ameliyatıyla boğazda kesik açılmıyor. Ağız içinden uygulanan yöntemle kesik izi tarihe karıştı.

Operasyondan sonra hasta ne kadar sürede toparlanabiliyor?
Bu hastaların ağrıları açık ameliyata göre daha az oluyor. Çenelerinde uyuşma ve şişlik olabiliyor. Hastalar aynı gün ayağa kalkıp dolaşmaya ve yemek yemeye başlayabiliyor. Aynı günün akşamı duş alabiliyorlar. Yedinci gün dişlerini fırçalayabiliyorlar. Genelde bir veya iki günde taburcu olup evde kendi ihtiyaçlarını rahatça karşılıyor, bir hafta sonra da normal iş yaşamlarına dönüyorlar.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu yöntemle şu ana kadar kaç ameliyat yapıldı?
Bugüne kadar kliniğimizde bu yöntemle altı ameliyat uygulandı. Bu noktada şunu da vurgulamakta yarar var. Bu yeni yöntemin tiroit cerrahisinde ve endoskopik cerrahide deneyimli, bu konuda eğitim almış cerrahlar tarafında uygulanması son derece önemli.

Dünyada bu yöntem ne kadardır uygulanıyor? Türkiye’de başka hastanelerde de bu yöntemle tiroit ameliyatı yapılıyor mu?

Bu teknik 2014 yılından itibaren Tayland’da uygulanmaya başlandı. 2016 sonundan beri de Uzak Doğu ülkeleri, Amerika ve Avrupa kıtasında uygulandı. Bu yöntemle ülkemizde şu an dört merkezde ameliyat yapılıyor. İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği ameliyatı Türkiye’de ilk uygulayan merkez. Ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulandı. Bu iki merkeze ek olarak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda bu ameliyat yöntemi uygulanmakta. Tüm dünyada bu teknikle binden fazla ameliyat başarıyla gerçekleşti.