ÇEV tarafından hayata geçirilen, babanın çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk almasını he­defleyen ‘Baba Destek Programı’, Şişli Be­lediyesi işbirliğiyle Mahmut Şevket Paşa Bilim Evi’nde başladı.

Haftanın bir günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen otu­rumlarda, bilgi aktarmak yerine babanın aktif olarak bilgi ve deneyimini paylaştığı bir ortam oluşturuluyor. Şu anda 19 baba­nın katıldığı eğitim, Mahmut Şevket Paşa Bilim Evi’nde 13 hafta sürecek.

Türkiye genelinde açılan 3 bin 505 kurs ile 43 bin 946 babaya ulaşılan Baba Des­tek Programı sonunda babaların, çocukla­rının zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini nasıl destekleyecekleri ko­nusunda bilgi seviyelerinin arttığı; öfke­lendikleri zaman başvurdukları olumsuz davranışlarını ve tutumlarını anlamlı seviyede azalttıkları; kız ve erkek çocuk­larına eşit fırsat sağlamak yönündeki tu­tumlarında anlamlı değişimlerin olduğu görüldü.

Babalara özel bu programda;

Babanın, çocuğun gelişim özelliklerini bilmesi ve desteklemesi,

Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını anlaması,

Onları desteklemek için etkili iletişim kurması,

Çocuğun bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlenmesini amaçlanıyor