Boğaziçi Üniversitesi, dünyadaki göçün maliyetini araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre, göç etme eğiliminde 4 bin dolar kişi başı milli gelir, kritik sınır olarak ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kırdar’ın emek piyasası ve göç üze­rine yaptığı çalışma, göç etme eğiliminde 4 bin do­lar kişi başı milli gelirin kritik sınır olduğunu ortaya çıkar­dı. Doç. Dr. Kırdar araştırmasında, Azerbaycan, Ukrayna, Türkmenistan ve Arnavutluk gibi orta gelirli ülkelerde göç etme baskısının zirveye ulaştığını saptadı.

ORTA GELIRLI ÜLKELER ÇOK GÖÇ VERIYOR

Göç etme davranışıyla kaynak ülkelerin gelir seviyeleri arasın­daki ilişkiye de odaklanan çalışma hakkında Kırdar şu bilgileri verdi: “Yıllık kişi başına düşen milli gelir 2000 yılı fiyatlarıyla 4 bin dolar olduğu zaman bu ülkede göç etme baskısının en fazla olduğunu saptadık. Bu ülke Fas’tı. Bu sınıra yakın diğer ülkeler ise Azerbaycan, Ukrayna, Türkmenistan ve Arnavut­luk’tu. Bu gelirin daha altında yıllık gelire sahip olunduğu za­mansa göç etme baskısı azalıyor, çünkü bu gelir seviyesinde göçün maliyetini karşılamak zorlaşıyor. Yıllık gelir bu miktarın üzerine çıktığı zaman da kaynak ülkeyle göç alan ülke arasın­daki ücret farkı azaldığı için göç etme baskısı azalıyor.”

TÜRKIYE EN FAZLA SURIYE’DEN GÖÇ ALIYOR

Kırdar, Türkiye’nin en fazla göçün olduğu dört bin dolar seviyesinin ilerisinde, yani göçün azalmaya başladığı yer­de durduğunu belirterek devam ediyor: “Türkiye özellikle son dönemde Suriye başta olmak üzere Irak, Gürcistan ve Afganistan’dan göç alan bir ülke konumuna ulaştı. Türki­ye’den yurtdışına göç verilerine baktığımızda, 1960’ların sonu 1970’lerin başı itibarıyla Almanya ve diğer Batı Avru­pa ülkelerine gidişler olduğu dönemde göç verme hızının en yüksek olduğunu görmekteyiz. Ondan sonra 1973’te Avrupa işçi alımını kapattı. Sonra Türkiye’den Almanya’ya gidenler kadar olmasa da Körfez ülkelerine ve Ortado­ğu’ya göç edenler oldu. 1990’larda eski Sovyet ülkelerine yönelen çalışanlar olduğunu görüyoruz.”