Türkiye’deki ilk ve tek kadınlar arası dayanışma ve ticaret platformu Kadınlar Matinesi, Kadınlar Günü’nü Teşvikiye’de kutladı.

Kadınlar Matinesi, Teşvikiye’deki Komşu Ka­pısı Dayanışma Derneği’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Etkinliklere Mor Dayanışma’dan, Kadın Kadına Mülteci Mut­fağı’ndan ve Özgür Kazova’dan kadın üyeler ka­tıldı. Açılış konuşmasını yapan Nesteren Şencan Görgülü, Kadınlar Matinesi’nin alışılagelmişin dışında bir tüketim modelini benimsediğini, bir tür takas ekonomisi yaratığını vurguladı.

 

“HER GÜN SESSIZCE ÖLDÜRÜLÜYORUZ…”

Görgülü’nün ardından, Mor Dayanışma adına söz alan Juliana Gözen de şöyle konuştu: “Türkiye’de yılda 300 kadın öldürülüyor. 300 kadını bir orta­ma alıp öldürseniz katliam olur ama her gün ses­sizce ve sinsice öldürülüyoruz. Ekonomik kriz, savaş coğrafyası içindeyiz ama kadına karşı da savaş var, bunu dillendirmemiz gerekiyor.”

Dayanışmanın önemini vurgulayan kadınlar, yaptıkları yemeklerle sofra kurdu; umut şar­kılarından hazırlanan videoları izleyip şarkılar söyledi. Ayrıca evde kullanmadıkları eşyaları, ellerinden çıkarmak istedikleri ürünlerini yan­larında getirerek matine kapsamında açık ar­tırmayla sattı. Kadın Kadına Mülteci Mutfağı’n­dan Suriyeli mülteci kadınlar, yaptığı yöresel yemekleri mutfak atölyesi kapsamında tanıttı ve satışını yaptı.