Şişli Belediyesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen “Er­ken Cumhuriyet Döneminde Bir Os­manlı Yapısı: Şişli Camii” sergisi, 5 Nisan Çarşamba günü Şişli Belediye Başkanlığı Sanat Galerisi’nde ziya­retçilerle buluşuyor. Daha önce Pera Müzesi’nde sergilenen Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu’n­dan derlenen 59 eserden oluşan sergi, cumhuriyet dönemi İstanbul’unun ilk anıtsal dini yapısını fotoğraf ve metinlerle tanıtıyor. Türk, Kürt, Er­meni, Musevi gibi toplumun her kesi­minden vatandaşların maddi katkıla­rıyla yapılan Şişli Camii’nin sergisi, bir arada var olma, hoşgörü ve farklıklara saygıyı yeniden hatırlatıyor.

NEO-OSMANLI ÖRNEĞİ

Şişli Camii’nin tasarımı Osman­lı ile Cumhuriyet dönemlerini birbirine bağlayan Birinci Ulusal Mimarlık üslubunun son temsilci­lerinden Vasfi Egeli’ye ait. Kentin tarihinde, padişahın veya üst dü­zey devlet görevlilerinin kuruculu­ğunda değil, halkın kolektif çaba­sıyla inşa edilmiş ilk cami özelliği taşıyor. Cumhuriyet İstanbulu’nun ilk anıtsal dini yapısı olan ve klasik Osmanlı mimarisini yansıtan Şişli Camii, günümüze kadar inşa edi­len binlerce neo-Osman­lı camisine örnek teşkil etmiştir.

İstanbul’da 1940’larda “Şişli’de Bir Cami Yaptır­ma ve Yaşatma Derne­ği” kurulmuş, dönemin İstanbul valisi Dr. Lütfi Kırdar’ın da desteğiyle daha önce üzerinde Sü­vari Kışlası’nın yer aldığı, Özel İdare mülkiyetin­deki 3219 bin 50 metre­karelik arsa sembolik bir bedelle cami yapılması şartıyla bu derneğe devredilmiştir. Yapımına 1945’in Haziran ayında başlanan cami, 1949’da tamamlanarak iba­dete açılmıştır.

Şişli Belediye Başkanlığı Sanat Galerisi’nde açılan sergide 59 eser yer alıyor. Şişli Camii’nin ibadete açıldığı 1949 yılından bu yana iç ve dış mekân fotoğrafları sergide görülebilir.